Betrokken en aanspreekbaar

De basis voor continuïteit van ons bouw- en aannemersbedrijf ligt bij Service, Kwaliteit en Nazorg. Wij stemmen onze aanpak en inzet af op opdrachtgevers, onderaannemers en andere relaties. Door actief te luisteren optimaliseren wij onze bedrijfsprocessen.

MKB bouwbedrijf

Wij willen opdrachtgevers tevreden houden. Daarom namen wij deel aan het ‘Innovatieprogramma MKB-Bouwbedrijven’. Tevens lieten wij onderzoeksbureau ‘Morph strategy & research’ onze sterktes en zwaktes inventariseren. Zo blijven wij kwaliteit bieden.

Afspraak is afspraak

Goede afspraken met alle bij een verbouwing, renovatie of onderhoudsproject betrokken personen is de basis voor succes! Bijvoorbeeld over protocollen, werktijden, terreintoegang etc. Wij zorgen voor een professionele aanpak en uitvoering van het werk. Daardoor blijft eventuele bouwoverlast tot een minimum beperkt.